MBIR آرامش و قدرت درون با روش نوين – تکنیک ای اف تی

MBIR آرامش و قدرت درون با روش نوين - تکنیک ای اف تی

جهت شنیدن مصاحبه لیلی بختیاری با دکتر سمیرا ذاکرانی قادرید تا بر روی پخش کننده رو به رو کلیک کنید. همچنین درصورت تمایل می‌توانید از طریق بخش آخر همین مصاحبه نظراتتان را درج نمایید.

MBIR آرامش و قدرت درون با روش نوين – تکنیک ای اف تی

🔴نشست سالیانه بین المللی ای اف تی به میزبانی لیلی بختیاری تراپیست بین المللی
در این ویدیو تانیا به شما آموزش می دهد تنها با تغییر حالت چشمهایتان بدن را به موقعیت بازسازی و ترمیم ببریم و تغییر هورمون سازنده توی بدنمون ایجاد کنیم . اون هم فقط با تغییر ماهیچه های چشم !!!
این نگفتگو مثل یک دوش آب گرم بعد از یک سال فشار و زخمی شدن بود !!