كارگاه هاي آموزشي ذهن آرام با تپينگ

EFT

را طبق بروزترين متد جهان،
همگام با پيشگامان معاصر تپينگ بياموزيد.

از دغدغه هاي روزمره تا مشكلات فردي تان را با ساعتها واكاوي عميق، در كارگاه هوشمندانه، ريشه اي و سريع حل و درمان كنيد.

منچستر- اکتبر2019

همایش "از والدین مضطرب تا والدین آرام "

بزودی
دوره جامع

اصول پایه تپینگ (EFT) تهران

مشخصات کارگاه
دوره پیشرفته

پرورش اعتماد به نفس درونی با تپینگ (آنلاین)

مشخصات کارگاه