كارگاه هاي آموزشي ذهن آرام با تپينگ

EFT

را طبق بروزترين متد جهان،
همگام با پيشگامان معاصر تپينگ بياموزيد.

از دغدغه هاي روزمره تا مشكلات فردي تان را با ساعتها واكاوي عميق، در كارگاه هوشمندانه، ريشه اي و سريع حل و درمان كنيد.

آنلاین در سراسر دنیا
حضوری در منچستر- ژانویه 2020

کارگاه آموزشی
"از والدین مضطرب تا والدین آرام "

مشخصات کارگاه
دوره جامع

اصول پایه تپینگ (EFT)-غیرحضوری

مشخصات کارگاه
دوره پیشرفته

پرورش اعتماد به نفس درونی با تپینگ (آنلاین)

مشخصات کارگاه