winter-14

اعتماد و حمایت شما انگیزه ماست

سالهاست برای شما عزیزان فایل های صوتی می سازیم و در کنار شما از تاثیرات آن لذت می بریم . می دانیم که افراد زیادی دچار مشکلاتی مشترک هستند و با بکارگیری فایل های مناسب و تکنیک های تپینگ می توانند آنها را حل کنند . اگر با تپینگ بهبودی در کیفیت زندگی خود دیدید ما را به دوستنانتان معرفی کنید .

آسیب های روابط

دانلود کنید

اختلالات روحی

دانلود کنید

تپینگ مثبت

دانلود کنید

تحصیل

دانلود کنید

تناسب اندام

دانلود کنید

درمان بیماری

دانلود کنید

کسب و کار

دانلود کنید

درمان
بیماری ها

بیماری های خود ایمن

درمان خود را هم اکنون شروع کنید

فایل صوتی (آموزشی) مدیریت بیماریهای خودایمن

کوله بار اضطراب و نگرانی